JetX Pin-Up oyunu

Pin-Up kazinosunun yeni müştəriləri, assortimentin müxtəlifliyini yüksək dərəcədə qiymətləndiriblər. Kolleksiyada təkcə klassik slotlar deyildir. Oyunçular artıq tez-tez JetX avtomatını seçirlər. Bunun prezentasiyasını Smartsoft Gaming şirkəti 2021-ci ilin yazında keçirmişdi. Əsas kimi, Aviator oyununun standart versiyası götürülübdür. Proqramistlər onu biraz yaxşılaşdırıblar.

JetX Pin-Up oyunu

JetX Pin-Up oyunu

İstifadəçilər baxımlılığın yüksəlməsini qeyd ediblər. Dinamikliyi elə əvvəlki oyunda olduğu kimidi. Ancaq qrafik tərtibatı dəyişdirilib. Proqramistlər digər yeniliklərin realizasiyası üçün, kreativ yanaşmadan istifadə ediblər. Özünün prototipi kimi, oyun html 5 və js texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə hazırlanırdı. Buna görə də, o, kompüterlərdə, noutbuklarda, planşetlərdə, mobil telefonlarda işə düşür.

JetX Pin-Up oyunu

Artıq, uduşların alınması ehtimalı TRG-dən (təsadüfi rəqəmlər generatoru) asılı deyildir. O, oyunçuların müstəqil hərəkətlərinə bağlıdır. Oyndan alınmış bacarıq uğurun təməlini təşkil edir. Oyun hissiyyatından savayı, oyunçu hövsələsini də cilovlamalıdır. İlkin olaraq, uduşun uyğun gələn məbləği təyin olunur. Bundan sonra isə — təyyarənin dayandırılması vaxtı.

Pin-Up -da JetX oyununun üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri

JetX avtomatının üstün xəhəti — bundan əvvəlki analoq ilə rəqabət imkanı. İstifadəçilər onu ən çox baxımlılığına görə seçirlər. Slotun üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri vardır. Birincilərə aşağıdakılar şamil olunur:

Pin-Up -da JetX oyununun üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri

JetX Pin-Up oyunu

Avtomatın mənfi cəhətləri vardır. Onlardan biri — оbonusların olmamasıdır. Slot, bonuslu oyun lazım olmayan oyunçular arasında keniş yayılıbdır.

Digər mənfi cəhəti — strategiya ilə oynamağın mümkünsüzlüyüdür. Bu amili şübhə altına almaq olar. Mərc qoyuluşunun seçimi, üstünlük verilən maliyyə taktikası ilə təyin olunur. Qələbə oyunçunun uğurundan asılıdır.

Pin-Up -da JetX oyunu üçün təlimat

Konsepsiyasına görə, slot öz analoqlarından köklü şəkildə fərqlənir. Tematik simvollar ilə olan barabanlar yoxdur. Oyun vaxtı, istifadəçilər ancaq bir hərəkəti müşaiət edirlər. Bu — təyyarənin göyə qalxmasıdır. Sadə və hamı tərəfindən başa düşülən interfeys oyunçuların xoşuna gəlir. Oyun sahəsinin hazırlanmasında piksellərdən istifadə olunub.

Pin-Up -da JetX oyunu üçün təlimat

JetX Pin-Up oyunu

Slot yükləndikdən sonra, monitorda uçuş zolağı görsənir. O, üçölçülü qrafikadan istifadə etməklə tərtib olunubdur. Mərc qoyulduqdan sonra, təyyarə səmanın fonunda uçur. Uçuş nə qədər çox çəkirsə, bir o qədər də əsas fon tündləşməyə başlayır. Vizualizasiyaya görə, istifadəçilər üçün maraqlı olmağa başlayır. Raundlar öz tipinə görə eyni olurlar. Ekranın aşağı hissəsində beş idarəetmə düyməsi vardır:

JetX Pin-Up oyunu

Monitorun sol tərəfində köməkçi menyu yerləşir. Əvvəlki raundların nəticələrinə baxmaq olar. Bu o əmsallardır, hansılarda ki, uçuşlar dayanırdı. Sağ tərəfdə mərc qoyuluşlarının tarixcəsi əks olunur. Digər istifadəçilərlə ünsiyyət üçün çat vardır. Uçuş zamanında əmsal yüksəlir. Minimal — 1. Maksimal — 1 000.

JetX slotunu necə oynamalı

Slotun test olunması, partlayışı gözləməklə keçir. İstifadəçilərə əmsalları müşaiət etmək qalır. Onun göstəriciləri kiçikdən böyüyə doğru gedir. Əmsalın ölçüsünə görə, partlayışın gücü müəyyən olunur. Birincisi uçuş zamanı çoxalır. Volatillik və RTP (teoretik geri qaytarma) nəticəyə təsir etmir (qələbə yaxud məğlubiyyət).

JetX slotunu necə oynamalı

JetX Pin-Up oyunu

Oyun mərci yerləşdirməklə başlayır. Digər oyunçuların mərclərini bir orientir kimi götürmək olar. Oyunun iki rejimi vardır — avtomatik və əl ilə. Uyğun gələn variantı oyunçu öz mülahizəsinə görə seçir. Minimal məbləğ — 0,01 jeton. Maksimal — 100. Jetonun qiyməti, oyun hesabının valyutasını nəzərə almaqla təyin edilir.

Təyyarə göyə qalxmağa başlayanda, pullar (nominal kreditlər) artıq qəbul olunmur. Əmsal avtomatik tərzdə yüksəlir. Təyyarə nə qədər yüksəyə qalxarsa, bir o qədər də əmsal yüksəlir. Uduş baş tutarsa, qoyulmuş mərc bu uduş məbləğinə vurulur. Əmsalın fiksasiyası geri qaytarma anına bağlıdır.

Əmsalın yüksəldiyi zaman, uçuşu vaxtında saxlamaq lazımdır. Oyunun məxzi elə bundadır. Partlayış anında bütün qoyulan mərc yanır. Professionallar bütün əməliyyatları əl ilə etmək üçün, gərək təcrübə qazansınlar. Oyunun avtomatik saxlanılması funksiyasından istifadə etmək olar. Bu halda əmsalın maksimal həcmi seçilir.

JetX Pin-Up oyunu

JetX oynamaq üçün tövsiyələr

konkret oyun strategiyasından istifadə etmək mürəkkəb işdir. Professionalların tövsiyələri var, hansılar ki, yaxşı nəticələr verir. Birinci tövsiyə banka aiddir. Neqativ dövrü keçmək üçün, o, əhəmiyyətli dərəcədə iri olmakıdır. İkinci tövsiyə — hövsələli olmaq lazımdır. Məqsəd — nisbətən kiçik mərclər qoyaraq, raundların sayını artırmaq. Belə olan halda, yavaş-yavaş ümumi uduş artacaqdır.

JetX oynamaq üçün tövsiyələr

JetX Pin-Up oyunu

Minimumla olan oyun uğura gətirib çıxarır. İstifadəçi iki funksiyanı həyata keçirir. Birincisi — mərc qoyuluşu edir. İkincisi — vaxtında uçuşu dayandırır. Gözləmək lazım deyildir ki, nə zaman əmsal yüksək olacaq. Uğur qazanıldıqda, ödənişlər böyük olmayacaq. Düzgün yanaşma olduqda, istifadəçilər xeyirdə qalırlar.

Daha bir metod — minimal mümkün olan mərclərin qoyulması. Uçuş əmsalın kiçik göstəricisində dayanır. tövsiyə uğurludur, əgər uduş mərc qoyuluşunu 2-3 dəfə üstələyir. İstifadəçilər öz istək və imkanlarını unutmamalıdır. Təyyarəni əl ilə saxlamaq üçün, təcrübə toplamaq lazımdır. Əvvəlcə demo versiyasını sınaqdan keçirmək məsləhətdir.

JetX Pin-Up oyunu

JetX fərqləndirici cəhətləri

Bu oyun slotunda, oyunçular yalnız əsas uduşu almırlar. İmkan verilir ki, böyük proqressiv cekpotun oynanılmasında da iştirak etsinlər. Proses avtomatik olaraq baş verir. Qalibi sistem özü təyin edir. Əmsalların böyüklüyü və uduşların ümumi həcmi nəzərə alınır.

Əsas prizin müsabiqəsində iştirak etmək üçün, mərc qoyuluşuna olan tələblərə riayət etmək lazımdır. Minimal — 1 jeton (reallıqda, oyun hesabının valyutası nəzərə alınır). Əmsal — х1,4 və daha çox. Hər raund prinsipcə ayrıca oyunu xatırladır. Uduş hesablanarkən, kona qoyulmuş məbləğ nəzərə alınır.

JetX fərqləndirici cəhətləri

JetX Pin-Up oyunu

Kazino müştəriləri real mərcləri, şəxsi kabinetdə hesablarına daxil olduqdan sonra, öz oyun hesablarından qoyurlar. Oyun avtomatında bonuslar və digər həvəsləndirici amillər yoxdur.

Pin Up zalında digər slotların test edildiyi kimi, mobil platformadan istifadə etmək olar. O, smartfonlara tez yüklənir. Kompüter versiyasından daha tez işə düşür. İnterfeysin sadəliyi ilə seçilir. Ekrandan bütün lazımsız elementlər yox olur. Düymələrin daha iri görsənməsi üçün, yaxşı olardı ki, ekrana üfüqi vəziyyət verəsiniz.

JetX Pin-Up oyunu

Game Pin Up-da JetX Game oyununun demoversiyası nədir?

Kolleksiyada nümayiş üçün nəzərdə tutulan versiya vardır. Onun tam versiyadan ancaq bir fərqi vardır — real pullar əvəzinə nominal kreditlər qoyulur. Yüklənəndən sonra, onlar elə o anda balansa otururlar. Real udmaq və ya uduzmaq mümkün deyildir. Demoversiyanın test olunduğu zaman, Pin Up -a gələnlər interfeys ilə tanış olur və təyyarəni saxlamağı öyrənirlər. İş prinsipi öyrənilir. Nominal uduşlar mərc qoyuluşlarına olan xərcləri ödəyirmi? Oyun xoşunuza gəlirmi? Real pullarla onu test etmək olarmı?

JetX Pin-Up oyunu

Author

Antony Crisbo peşəkar və iGaming mütəxəssisidir. O, qumar sahəsində sertifikatlara malik sertifikatlı müəllimdir. O, rulet, poker və bakkara üzrə ən yaxşı mütəxəssislərdən biridir. JetX (24.01.2019) oyununun buraxılmasından bəri o, özünü qəza oyunlarını və xüsusən də JetX oyununu öyrətməyə həsr etmişdir. Bu günə qədər mən oyunçulara oyun təcrübəsi qazanmağa və həmçinin strategiyalar hazırlamağa kömək edirəm.